Język strony: Polski
Rozpocznij

alone

Tłumaczenie
sama, sam, same
We
weare
jesteśmy
Mamy
my
nami
nas
are
weare
jesteśmy
Mamy
nie jesteśmy
jesteśmy
czy
jesteście
not
arenot
nie jesteśmy
nie jesteś
nie są
nie
ani
alone
sami
same
samo
.
Nie jesteśmy sami.
1 Komentarzy
She
ona
jej
is
jest
czy
alone
sama
sami
samo
.
Ona jest sama.
I
iam
jestem
ja
am
iam
jestem
jestem
alone
sam
samotny
sama
.
Jestem sam.
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.