Język strony: Polski
Rozpocznij

apply

Tłumaczenie
aplikować, stosować, zastosować
We
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
Mamy
jesteśmy
my
nami
nas
are
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
idziemy
jedziemy
idą
to
czy
jesteście
going
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
idziemy
jedziemy
idą
chodzenie
jechać
iść
to
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
ubiegać się o
do
na
by
apply
toapplyfor
ubiegać się o
aplikować
zastosować
stosować
for
toapplyfor
ubiegać się o
o
do
na
that
tamtą
tej
to
job
pracę
pracy
praca
.
Zamierzamy ubiegać się o tamtą pracę.
1 Komentarzy
The
ten
ta
to
judge
sędzia
sędzina
sędzią
is
isgoingto
zamierza
ma zamiar
jedzie do
jedzie
idzie
to
czy
going
isgoingto
zamierza
ma zamiar
jedzie do
jedzie
idzie
chodzenie
iść
jechać
to
isgoingto
zamierza
ma zamiar
jedzie do
do
dla
ono
apply
zastosować
stosować
aplikować
the
ten
ta
to
law
prawo
prawu
.
Sędzina zamierza zastosować prawo.
5 Komentarzy
We
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
Mamy
jesteśmy
my
nas
nami
are
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
Mamy
jesteśmy
idziemy
to
czy
jesteście
going
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
idziemy
jedziemy
idą
chodzenie
iść
jechać
to
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
do
dla
ono
apply
zastosować
aplikować
stosować
it
to
tym
ich
.
Zamierzamy to zastosować.
9 Komentarzy
Pokaż więcej zdań
PersonPresentPast
Iapplyapplied
he/she/itappliesapplied
you/we/theyapplyapplied
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.