Angielski

be

Polski
być, bądź, bądźcie

Przykładowe zdania

SłowoPrzykładTłumaczenie
amPrzykładAm I a girl?TłumaczenieCzy ja jestem dziewczynką?
isPrzykładShe is a girl and I am a boy.TłumaczenieOna jest dziewczynką, a ja jestem chłopcem.
arePrzykładYou are men and I am a girl.TłumaczenieJesteście mężczyznami a ja jestem dziewczyną.
wasPrzykładI was in Argentina for ten years.TłumaczenieByłem w Argentynie przez dziesięć lat.
wasPrzykładHe was not in his house.TłumaczenieNie było go w jego domu.
werePrzykładThe men were children.TłumaczenieMężczyźni byli dziećmi.
beenPrzykładMy father has been to Australia twice.TłumaczenieMój ojciec był dwa razy w Australii.
bePrzykładTomorrow I am not going to be at home.TłumaczenieJutro nie zamierzam być w domu.

koniugacja be

PersonPresentPast
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.