books

Tłumaczenie
książki, książek, książkach
They
oni
one
te
read
czytają
czytują
przeczytaliśmy
English
angielskie
po angielsku
angielskim
books
książki
książkami
książkach
.
Oni czytają angielskie książki.
4 Komentarze
The
thechildren
dzieci
te dzieci
te
tym
ci
children
thechildren
dzieci
te dzieci
dzieci
dziećmi
dzieciom
read
czytają
czytują
przeczytałyśmy
books
książki
książek
książkami
.
Dzieci czytają książki.
4 Komentarze
They
oni
te
one
read
czytają
czytują
przeczytaliśmy
the
te
tym
tej
books
książki
książkami
książkach
.
Oni czytają książki.
37 Komentarzy
Pokaż więcej zdań
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.