Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

comment

Tłumaczenie
komentarz, uwagę
He
hears
almost
all
the
comments
.
Słyszy prawie wszystkie komentarze.
0 Komentarzy
There
are
no
comments
yet
.
Nie ma jeszcze żadnych uwag.
16 Komentarzy
The
teacher
has
written
a
comment
on
each
page
.
Nauczyciel napisał uwagę na każdej stronie.
Pokaż więcej zdań
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.