Język strony: Polski
Rozpocznij

deliver

Tłumaczenie
dostarczamy, dowożę, dostarczają
I
ja
deliver
dowożę
dostarczam
dostarczasz
bottles
butelki
butelkach
butelek
of
z
ze
(of what: genitive case)
water
wody
wodą
wodę
.
Dowożę butelki wody.
7 Komentarzy
You
ty
panem
ci
deliver
dowozisz
dostarczasz
dostarczam
the
to
tym
ci
food
jedzenie
jedzenia
jedzeniu
.
Dowozisz jedzenie.
5 Komentarzy
We
my
nami
nas
deliver
dowozimy
dostarczamy
dostarczasz
at
atnight
w nocy
nocą
w
w czasie
do
night
atnight
w nocy
nocą
nocy
nocą
noc
.
Dowozimy w nocy.
3 Komentarze
Pokaż więcej zdań

Cała odmiana czasownika deliver


PersonPresentPast
Ideliverdelivered
he/she/itdeliversdelivered
you/we/theydeliverdelivered
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.