distance

Tłumaczenie
odległość, dystans
The
ten
ta
tym
distance
odległość
dystans
between
między
pomiędzy
them
nimi
oni
nich
is
jest
czy
small
mała
mały
małego
.
Odległość między nimi jest mała.
The
ten
ta
tym
distance
odległość
dystans
between
między
pomiędzy
them
nimi
oni
nich
is
jest
czy
small
mała
mały
małego
.
Odległość między nimi jest mała.
We
my
nami
nas
know
znamy
wiemy
zna
the
ten
ta
distance
odległość
dystans
.
Znamy odległość.
Pokaż więcej zdań
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.