Angielski

establish

Polski
ustanowię, ustanowić, założyć

Przykładowe zdania

SłowoPrzykładTłumaczenie
establishedPrzykładDo you know how they had established it?TłumaczenieCzy wiesz jak to ustalili?
establishPrzykładI am going to establish a new record for swimming.TłumaczenieZamierzam ustanowić nowy rekord w pływaniu.

koniugacja establish

PersonPresentPast
Iestablishestablished
he/she/itestablishesestablished
you/we/theyestablishestablished
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.