find

Tłumaczenie
znaleźć, znajdź, znajdujemy
We
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
Mamy
jesteśmy
my
nami
nas
are
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
idziemy
jedziemy
idą
czy
jesteście
going
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
idziemy
jedziemy
idą
chodzenie
jechać
iść
to
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
znaleźć
do
by
ono
find
tofind
znaleźć
odnaleźć
znaleźć
znajdziemy
the
thechildren
dzieci
te dzieci
te
tym
ci
children
thechildren
dzieci
te dzieci
dzieci
dziećmi
dzieciom
.
Zamierzamy odnaleźć dzieci.
5 Komentarzy
We
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
Mamy
jesteśmy
my
nami
nas
are
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
idziemy
jedziemy
idą
czy
jesteście
going
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
idziemy
jedziemy
idą
chodzenie
jechać
iść
to
wearegoingto
(my) zamierzamy
zamierzamy
(my) mamy zamiar
zamierzamy
zamierzają
znaleźć
do
by
ono
find
tofind
znaleźć
odnaleźć
znaleźć
znajdziemy
those
tamte
ci
tamci
keys
klucze
kluczy
kluczami
.
Zamierzamy odnaleźć tamte klucze.

Cała odmiana czasownika find

PersonPresentPast
Ifindfound
he/she/itfindsfound
you/we/theyfindfound
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.