Język strony: Polski
Rozpocznij

follow

Tłumaczenie
idź za, podążyłeś, podążają
They
oni
one
ich
follow
podążają
idź za
podążaj
their
swoim
swojego
ich
brother
bratem
brata
bratu
.
One podążają za swoim bratem.
4 Komentarze
They
oni
ich
one
follow
podążają
idź za
podążaj
their
swoim
swojego
ich
father
ojcem
ojca
ojciec
.
Oni podążają za swoim ojcem.
14 Komentarzy
We
my
nas
nami
follow
podążamy
idź za
podążają
the
tym
tego
tej
captain
kapitanem
kapitana
kapitan
.
Podążamy za kapitanem.
14 Komentarzy
Pokaż więcej zdań

Cała odmiana czasownika follow


Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.