four

Tłumaczenie
cztery, czterech, czwartą
One
jeden
jedną
jednego
,
two
dwa
dwoma
dwu
,
three
trzy
trzej
trzech
,
four
cztery
czterech
czwartą
,
five
pięć
pięcioro
piątego
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć
2 Komentarze
My
moja
swoją
swojego
mother
matka
mama
mamy
has
ma
four
czterech
cztery
czwartą
brothers
braci
bracia
braćmi
.
Moja matka ma czterech braci.
3 Komentarze
Four
fouris
cztery to
cztery
czterech
czwartą
is
fouris
cztery to
to
jest
two
dwa
dwoma
dwu
times
razy
czasy
czasów
two
dwa
dwoma
dwu
.
Cztery to dwa razy dwa.
3 Komentarze
Pokaż więcej zdań
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.