Język strony: Polski
Rozpocznij

importance

Tłumaczenie
znaczenia, znaczenie, doniosłość
This
ten
to
ta
problem
problem
kłopot
problemu
is
jest
to
of
ofgreatimportance
bardzo ważny
wielce ważny
o
ze
z
great
ofgreatimportance
bardzo ważny
wielce ważny
bardzo
wielką
wielkiego
importance
ofgreatimportance
bardzo ważny
wielce ważny
znaczenie
znaczenia
doniosłość
.
Ten problem jest bardzo ważny.
6 Komentarzy
Really
naprawdę
,
it
to
tym
ich
has
ma
no
nie
żadnego
żadnych
importance
znaczenia
znaczenie
doniosłość
.
Naprawdę, to nie ma znaczenia.
7 Komentarzy
The
ta
to
tym
importance
ważność
znaczenie
doniosłość
Ważność
4 Komentarze
Pokaż więcej zdań
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.