Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

kings

Tłumaczenie

królowie

The
kings
write
the
letters
.

Królowie piszą listy.

2 Komentarze
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.