Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

messages

Tłumaczenie

wiadomości

To
listen
to
the
messages
,
press
three
.

Aby odsłuchać wiadomości, naciśnij trzy.

3 Komentarze

Are
there
any
messages
for
me
?

Czy są dla mnie jakieś wiadomości?

7 Komentarzy
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.