Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

more

Tłumaczenie
więcej, bardziej
The
department
needs
more
staff
.
Wydział potrzebuje więcej personelu.
3 Komentarze
I
have
more
books
at
my
house
.
Mam więcej książek w swoim domu.
1 Komentarzy
He
has
even
more
apples
.
On ma jeszcze więcej jabłek.
4 Komentarze
Pokaż więcej zdań
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.