Angielski

opened

Polski
otworzyła, otworzył, otworzyłem

Przykładowe zdania

SłowoPrzykładTłumaczenie
opensPrzykładMy father opens the book.TłumaczenieMój ojciec otwiera książkę.
openPrzykładOpen for breakfast, lunch and dinner.TłumaczenieOtwarte na śniadanie, obiad i kolację.
openedPrzykładShe opened the bottle.TłumaczenieOna otworzyła butelkę.
openedPrzykładMy mother has opened your letter.TłumaczenieMoja matka otworzyła twój list.
openingPrzykładThe restaurant opening was great.TłumaczenieOtwarcie restauracji było świetne.
openPrzykładYou are going to open the car.TłumaczenieZamierzasz otworzyć samochód.
openPrzykładIt is an open question.TłumaczenieTo jest otwarte pytanie.

koniugacja open

PersonPresentPast
Iopenopened
he/she/itopensopened
you/we/theyopenopened
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.