plant

Tłumaczenie
roślina, fabryka, roślinka
My
moja
mój
swoją
plant
roślina
sadzonka
roślinka
is
jest
czy
green
zielona
zielony
zieleń
.
Moja roślina jest zielona.
5 Komentarzy
The
ta
tym
tej
plant
roślina
sadzonka
roślinka
Roślina
3 Komentarze
All
wszystkie
wszystkim
wszystko
plants
rośliny
roślin
need
potrzebują
potrzebować
potrzebuje
water
wody
wodę
woda
and
i
a
oraz
light
światła
światło
lekkiego
.
Wszystkie rośliny potrzebują wody i światła.
8 Komentarzy
Pokaż więcej zdań
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.