Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

poetry

Tłumaczenie

poezji, poezję

She
has
written
over
twelve
books
of
poetry
.

Napisała ponad dwanaście tomików poezji.

3 Komentarze

She
has
written
over
twelve
books
of
poetry
.

Napisała ponad dwanaście tomików poezji.

3 Komentarze

I
need
to
read
more
poetry
.

Muszę czytać więcej poezji.

2 Komentarze
Pokaż więcej zdań
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.