Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

press

Tłumaczenie
prasy, naciśnij, przycisnąć
The
press
conference
is
tomorrow
at
eight
.
Konferencja prasowa jest jutro o ósmej.
3 Komentarze
The
press
conference
is
tomorrow
at
eight
.
Konferencja prasowa jest jutro o ósmej.
3 Komentarze
You
have
to
press
this
letter
.
Musisz przycisnąć tę literę.
3 Komentarze
Pokaż więcej zdań
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.