returns

Tłumaczenie
powraca, zwraca, wraca
Koniugacja czasownika return
I
ihope
mam nadzieję
ja
hope
ihope
mam nadzieję
nadzieję
mieć nadzieję
nadziei
that
że
tej
he
on
go
jego
returns
wraca
powraca
zwraca
tomorrow
jutro
jutra
.
Mam nadzieję, że on jutro wróci.
0 Komentarzy
He
on
go
jego
returns
zwraca
wraca
powraca
the
ten
tym
ci
hat
kapelusz
czapkę
kapeluszu
.
On zwraca kapelusz.
5 Komentarzy
She
ona
jej
returns
powraca
wraca
zwraca
.
Ona powraca.
13 Komentarzy

Cała odmiana czasownika return

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.