Angielski

say

Polski
mówią, mówię, powiedzenia

Przykładowe zdania

SłowoPrzykładTłumaczenie
saysPrzykładShe says he loves her.TłumaczenieOna mówi, że on ją kocha.
sayPrzykładThe children say good night.TłumaczenieDzieci mówią dobranoc.
saidPrzykładThe little boy said hello to me.TłumaczenieMały chłopiec powiedział do mnie cześć.
sayingPrzykładThey are saying our names.TłumaczenieOni mówią nasze imiona.
saidPrzykładI have never said I do not like your garden.TłumaczenieNigdy nie powiedziałam że nie lubię twojego ogrodu.
sayPrzykładWhen did you say that to my friend?TłumaczenieKiedy to powiedziałeś mojemu przyjacielowi?

koniugacja say

PersonPresentPast
Isaysaid
he/she/itsayssaid
you/we/theysaysaid
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.