Angielski

takes

Polski
zabiera, podejmuje, obiera

Przykładowe zdania

SłowoPrzykładTłumaczenie
takesPrzykładThe boy takes the dog with him.TłumaczenieChłopiec zabiera psa ze sobą.
takePrzykładTake a book and read it!TłumaczenieWeź książkę i ją przeczytaj!
tookPrzykładShe took my dog!TłumaczenieOna zabrała mojego psa!
takingPrzykładShe was taking the girl to school by car.TłumaczenieZabierała dziewczynkę do szkoły samochodem.
takenPrzykładHe has taken my coat.TłumaczenieOn zabrał mój płaszcz.
takePrzykładNothing will take him from there.TłumaczenieNic go stamtąd nie zabierze.

koniugacja take

PersonPresentPast
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.