Język strony: Polski
Rozpocznij

touched

Tłumaczenie
dotknęłam, dotknąłem, dotknął
Koniugacja czasownika touch
My
mój
moja
swoją
friend
przyjaciel
kolega
koleżanka
and
i
a
oraz
I
ja
touched
dotknęliśmy
dotknęłam
dotknęła
an
(przedimek nieokreślony/indefinite article)
elephant
słonia
słoniem
słoń
.
Mój przyjaciel i ja dotknęliśmy słonia.
4 Komentarze
She
ona
jej
touched
dotknęła
dotknęłam
dotknąłem
the
ten
tego
tym
table
stołu
stół
stolik
.
Ona dotknęła stołu.
30 Komentarzy
I
ja
touched
dotknąłem
dotknęłam
dotknęła
the
thecat
kot
tego
tym
ci
cat
thecat
kot
kota
kotu
kotką
.
Dotknąłem kota.
6 Komentarzy

Cała odmiana czasownika touch


PersonPresentPast
Itouchtouched
he/she/ittouchestouched
you/we/theytouchtouched
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.