Angielski

written

Polski
napisane, napisała, napisaliście

Przykładowe zdania

SłowoPrzykładTłumaczenie
writesPrzykładThe woman writes the books.TłumaczenieTa kobieta pisze książki.
writePrzykładYour children write a book.TłumaczenieTwoje dzieci piszą książkę.
wrotePrzykładI wrote everything in four hours.TłumaczenieNapisałem wszystko w cztery godziny.
writtenPrzykładThey have written three books.TłumaczenieNapisali trzy książki.
writingPrzykładShe is writing him a book.TłumaczenieOna pisze mu książkę.
writingPrzykładYesterday we saw them writing a book.TłumaczenieWczoraj widzieliśmy ich piszących książkę.
writePrzykładDid you write that book?TłumaczenieCzy napisałeś tę książkę?

koniugacja write

PersonPresentPast
Iwritewrote
he/she/itwriteswrote
you/we/theywritewrote
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.