Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

conclusion

Tłumaczenie

wniosku, konkluzja, wniosek

The
conclusion
is
:
no
elephants
in
my
kitchen
.

Konkluzja to: żadnych słoni w mojej kuchni.

7 Komentarzy

The
judge
reached
a
conclusion
.

Sędzia doszedł do wniosku.

2 Komentarze

The
conclusion
is
:
no
elephants
in
my
kitchen
.

Konkluzja to: żadnych słoni w mojej kuchni.

7 Komentarzy
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij