Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

crops

Tłumaczenie

upraw, roślinami uprawnymi, rośliny uprawne

The
important
crops
are
coffee
and
fruit
.

Ważnymi roślinami uprawnymi są kawa i owoce.

2 Komentarze

This
weather
is
not
good
for
the
crops
.

Ta pogoda nie jest dobra dla upraw.

Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij