Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

improve

Tłumaczenie

poprawić, ulepszyć

The
city
has
to
improve
its
airport
.

Miasto musi ulepszyć swoje lotnisko.

4 Komentarze

He
wishes
to
improve
his
English
.

On pragnie poprawić swój angielski.

15 Komentarzy

They
wanted
to
improve
their
relationship
.

Oni chcieli poprawić swój związek.

2 Komentarze
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij