Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

increase

Tłumaczenie

zwiększyć, powiększyć

They
want
to
increase
the
number
of
tourists
in
Europe
.

Chcą zwiększyć liczbę zwiedzających w Europie.

5 Komentarzy

He
wants
to
increase
the
control
.

On chce zwiększyć kontrolę.

3 Komentarze

You
have
to
increase
the
time
.

Musisz zwiększyć czas.

14 Komentarzy
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij