Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

information

Tłumaczenie

informacja, informację, informacji

The
teacher
is
reading
the
information
about
the
church
.

Nauczyciel czyta informację o kościele.

2 Komentarze

The
information
is
true
.

Informacja jest prawdziwa.

2 Komentarze

Who
has
the
information
?

Kto posiada informację?

0 Komentarzy
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij