Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

library

Tłumaczenie

bibliotece, biblioteki, biblioteką

There
are
many
books
in
the
library
.

Jest dużo książek w bibliotece.

2 Komentarze

There
are
many
books
in
the
library
.

Jest dużo książek w bibliotece.

2 Komentarze

The
women
are
in
front
of
the
library
.

Kobiety są przed biblioteką.

2 Komentarze
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij