Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

limit

Tłumaczenie

granic, limitów, ograniczeń

There
is
no
limit
to
human
progress
.

Nie ma granicy ludzkiego rozwoju.

5 Komentarzy

Science
has
no
limit
.

Nauka nie zna granic.

5 Komentarzy

It
is
important
to
know
your
own
limits
.

Jest ważnym aby znać swoje granice.

12 Komentarzy
Pokaż więcej zdań
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.