Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

lot

Tłumaczenie

Women
have
a
lot
to
say
and
to
offer
.

Kobiety mają wiele do powiedzenia i zaoferowania.

8 Komentarzy

Women
have
a
lot
to
say
and
to
offer
.

Kobiety mają wiele do powiedzenia i zaoferowania.

8 Komentarzy

It
seems
that
she
travels
a
lot
.

Wygląda na to, że ona dużo podróżuje.

4 Komentarze
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij