Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

member

Tłumaczenie

członkiem, członkinią, członek

The
man
and
the
woman
drink
with
the
members
.

Mężczyzna i kobieta piją z przedstawicielami.

19 Komentarzy

My
father
is
one
of
the
members
.

Mój ojciec jest jednym z członków.

12 Komentarzy

We
are
now
five
members
!

Mamy teraz pięcioro członków!

17 Komentarzy
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij