Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

movie

Tłumaczenie

film, filmie, filmu

She
saw
this
movie
only
one
time
.

Widziała ten film tylko raz.

3 Komentarze

She
saw
this
movie
only
one
time
.

Widziała ten film tylko raz.

3 Komentarze

I
went
to
the
movies
yesterday
.

Poszedłem wczoraj do kina.

6 Komentarzy
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij