Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

news

Tłumaczenie

wiadomości, informacja, informacji

She
offers
news
in
six
languages
.

Ona oferuje wiadomości w sześciu językach.

12 Komentarzy

Today
there
is
no
good
news
in
the
newspaper
.

Dziś nie ma dobrych wiadomości w gazecie.

6 Komentarzy

We
are
watching
the
news
on
TV
.

Oglądamy wiadomości w telewizji.

7 Komentarzy
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij