Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

record

Tłumaczenie

płytę, akta, zapis

The
police
have
your
record
.

Policja ma twoje akta.

9 Komentarzy

I
played
this
record
once
.

Puściłem tę płytę raz.

9 Komentarzy

The
police
have
your
record
.

Policja ma twoje akta.

9 Komentarzy

Powiązane dyskusje

Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij