Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

relation

Tłumaczenie

stosunek, relacje, krewna

The
relations
between
the
two
countries
are
bad
.

Stosunki pomiędzy tymi dwoma państwami są złe.

2 Komentarze

That
man
is
a
relation
of
mine
,
he
is
my
uncle
.

Tamten mężczyzna jest moim krewnym, on jest moim wujkiem.

That
man
is
a
relation
of
mine
,
he
is
my
uncle
.

Tamten mężczyzna jest moim krewnym, on jest moim wujkiem.

Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij