Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

soldiers

Tłumaczenie

żołnierzy, żołnierzami, żołnierze

The
soldiers
speak
with
the
captain
.

Żołnierze rozmawiają z kapitanem.

0 Komentarzy

The
soldiers
are
not
artists
.

Żołnierze nie są artystami.

4 Komentarze

They
are
soldiers
.

Oni są żołnierzami.

14 Komentarzy
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij