Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

watch

Tłumaczenie

zegarek, zegarka, oglądam

Did
we
watch
television
last
night
?

Czy oglądaliśmy telewizję wczoraj wieczorem?

10 Komentarzy

What
did
we
watch
on
Tuesday
?

Co obejrzeliśmy we wtorek?

11 Komentarzy

We
will
watch
the
new
movie
tonight
.

Obejrzymy nowy film dziś wieczorem.

5 Komentarzy

Cała odmiana czasownika watch

osobaczas teraźniejszyczas przeszły
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij