Duolingo
Język strony: Polski
Rozpocznij

worse

Tłumaczenie

gorzej, gorszy, gorszej

Today
the
food
is
worse
than
yesterday
.

Dzisiaj jedzenie jest gorsze niż wczoraj.

5 Komentarzy

Today
the
juice
is
worse
than
yesterday
.

Dzisiaj sok jest gorszy niż wczoraj.

3 Komentarze

He
is
worse
!

On jest gorszy!

2 Komentarze
Naucz się hiszpańskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.
Rozpocznij